Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Α.Μ. 25 2019

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΜ.25_19Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Εργασίες καθαρισμού φρεατίων» Α.Μ. 25 / 2019

συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς«Ενιαίουποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας πέντε (5) ετών μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΚΛΠ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών για το «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΚΛΠ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ 18/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ 18/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ» 39.998,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ).

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΧΥΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ

Πληροφορούμε τους πολίτες της Ηλιούπολης ότι ο ΧΥΤΑ της Φυλής είναι κλειστός λόγω της απεργίας των εργαζομένων και δεν δέχεται τα απορρίμματα που μεταφέρουν τα οχήματα του Δήμου μας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Λόγω των εκτάκτων μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού και της σχετικής άσκησης του δικαιώματος «άδειας ειδικού σκοπού», από σημαντικό τμήμα των υπαλλήλων του Δήμου Ηλιούπολης, έχουν μειωθεί τα καθημερινά δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη μας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΟΚΤ 2019

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, αποφάσισε σειρά κλιμακούμενων κινητοποιήσεων για την απόσυρση του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» και ιδιαίτερα του άρθρου 179, που «θέτει σε κίνδυνο τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων».

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Σε εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού των οικοπέδων της Δημόσιας Περιουσίας προχώρησε ο Δήμος Ηλιούπολης στο πλαίσιο του μακριού και με συνέπεια αγώνα που δίνει για την προστασία και την αξιοποίηση τους.

ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Μετά την ηλεκτρονική αντλία καυσίμων που έχει εγκατασταθεί στο αμαξοστάσιο Ο Δήμος Ηλιούπολης ολοκληρώνει την εγκατάσταση των αισθητήρων πλήρωσης κάδου (resycSense)  σε 44 σημεία υπόγειων κάδων του Δήμου.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με ευαισθησία και συνέπεια στην θέση μας για ενημέρωση των Δημοτών ανακοινώνουμε, ότι σήμερα το μεσημέρι υπήρξε σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου του Δήμου Ηλιούπολης, στο Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων.

Η Ανακύκλωση στην πόλη

Ο Δήμος Ηλιούπολης μεθοδικά εφαρμόζει νέες λύσεις που αναπτύσσουν την Ανακύκλωση στην πόλη, προχωρώντας σε συνέργειες με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ «ΝΟKAKA» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ!

Ο Δήμος Ηλιούπολης γι’ άλλη μια φορά πρωτοπορεί και υιοθετεί την Ελληνική Παγκόσμια Πατέντα «NOKAKA» 
μια καινοτομία με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της υγιεινής του περιβάλλοντος, του ανθρώπου και των ζώων

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο Δήμος Ηλιούπολης στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα, καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες να επιτελούν καθημερινά, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έργο τους, ώστε να μην πληγεί η εικόνα και το περιβάλλον στην πόλη μας.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Την συνολική και πολύπλευρη πολιτική για την ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων είχε την ευκαιρία για μια φορά ακόμη να επικοινωνήσει ο Δήμος Ηλιούπολης στους πολίτες, στην γιορτή ανακύκλωσης που διοργάνωσε στην πλατεία Φλέμιγκ την περασμένη Κυριακή.

ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Ο Δήμος Ηλιούπολης όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξεκίνησε τις εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού όλων των αλσυλλίων και οικοπέδων του δημοσίου της πόλης μας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ισχύει από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου και σύμφωνα με την 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), είναι υποχρεωμένοι, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,

ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑ

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους μικρούς μας φίλους και τους γονείς, ότι η Παιδική Χαρά της Οδού Τζαβέλα, θα παραμείνει κλειστή Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 8, 9 και 10 Οκτωβρίου λόγω ψεκασμού.

ΜΕ ΟΡΙΟ 4 ΗΜΕΡΩΝ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ

Η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης σας ενημερώνει ότι η δωρεάν διάθεση των σκαφών για την συγκέντρωση των μπαζών και των ογκωδών αντικειμένων θα γίνεται μόνο για 4 ημέρες λόγω της μεγάλης ζήτησης.

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.