Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.:21/2020

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ.: 21/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας «τριάντα δύο χιλιάδων εκατό δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών» #32.119,72€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, στις 28/12/2020 και ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ..

Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η δαπάνη για την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού, θα βαρύνει με το ποσό των #1.153,20€#, τον Κ.Α. 60. 7135.0001 του τρέχοντος προϋπολογισμού του έτους 2020 και με το ποσό των #30.966,52€#, τον Κ.Α. 60. 7135.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2021.

Η χρηματοδότηση θα προέρθει από το Ε.Τ.Π.Α., μέσω ένταξης στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ( MIS 5030936 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 1978_ 2020 / 9.7.2020 απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της Διακήρυξης, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 16342, Ηλιούπολη). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους για το σύνολο της προμήθειας ή και για μέρος αυτής και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική). Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr , στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, κ. Λαλλά Αθανάσιο στο τηλ 2109970000.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.