Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α.Μ.:Π3/2019

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου - Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου: Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Α.Μ.: Π3/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών Αποθηκών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών» (40.690,23€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, στις 21/10/2019 και ώρα 13:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/10/2019 και ώρα 12:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 16342, Ηλιούπολη).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.

Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς που αφορά το τμήμα αυτό.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική). Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ilioupoli.gr, στη διαδρομή : ΝΕΑ > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους κατά αναλογία του ποσού της σύμβασης κάθε ενός από αυτούς.

Πληροφορίες θα παρέχονται από την υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών –Αποθηκών κα Μ. Γεωργουδάκη στο τηλ 2109970068.


Για περισσότερα πατήστε εδώ:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Μ.:Π3/2019
2. ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ.:Π3/2019
3. ΤΕΥΔ Α.Μ.:Π3/2019
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α.Μ.:Π3/2019

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.