Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια: «Προμήθεια αναμνηστικών κασετινών και τιμητικών πλακετών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2021»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια αναμνηστικών κασετινών και τιμητικών πλακετών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου το έτος 2021» ΑΜ.:6/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος πολιτισμού-αθλητισμού-νέας γενιάς και εξυπηρέτησης του δημότη προϋπολογισμού ύψους 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Πέμπτη 15-4-2021 και ώρα 11:00 π.μ στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με συνημμένη αίτηση ή επιστολή.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική μελέτη (πατήστε εδώ).

Σημειώνουμε ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή Γ.Ε.ΜΗ.ώστε να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της επιχείρησης είναι σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (με ημερομηνία έκδοσης ως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή της), καθώς και Βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. (η ΓΕΜΗ).

Σε αντίθετη περίπτωση δε θα είναι εφικτή η Ανάθεση της Προμήθειας.

 

Ο Δήμαρχος


Χατζηδάκης Γεώργιος

 

©2021 ilioupoli.gr, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.